visie

Vanaf 1986 is Holger de Kat werkzaam als zelfstandig architect. Na een opleiding aan de TU Delft verdiepte hij zijn ontwerpkennis bij Architectenbureau Haak, gespecialiseerd in moderne architectuur, restauratie en interieur werk. Veel tijd werd toen besteed aan de vernieuwing van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Na 2000 heeft Architectenbureau de Kat onderdak gevonden bij de ABRW, de Architektenkombinatie Bos Rosdorff Wiebing in het centrum van Den Haag.

De werkzaamheden van het bureau omvatten ontwerp- en advieswerk.
Het ontwerp is een reactie op de wens van de opdrachtgever, waarbij functionele en financiële uitdagingen de basis vormen voor de ruimtelijke mogelijkheden.
Het ontwerp is herkenbaar geënt op de situatie en indien mogelijk een reactie op de bestaande kwaliteiten.
Het bureau begeleidt bij voorkeur het werk vanaf de eerste schets tot en met de uitvoering.

Het advieswerk bestaat uit de deelname aan Geïntegreerde Welstands- en Monumentencommissies vanuit de stichting Dorp Stad & Land en in regulier verband als adviseur van het Zuid-Hollands Landschap en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Naast de activiteiten in Nederland werkt het bureau internationaal. In Zwitserland werden 2 chalets gebouwd en twee appartementen tot een vakantieverblijf getransformeerd. Het huidige werk in Zwitserland wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband met een Zwitserse architectenbureau.
In Frankrijk werden de ontwerpen gerealiseerd van drie vakantie woningen.

De belangstelling voor de  Nederlandse Architectuur buiten Europa heeft geresulteerd in een publicatie over de VOC vestigingen in Taiwan en Japan in “The Dutch Overseas van C.L. Temminck Groll en W. van Alphen en in de deelname aan reconstructie plannen van de voormalige VOC-factorijen in Tainan (Fort Zeelandia) en Hirado (de factorij te ‘Firando’)